sales@roomgemfurniture.com +08613172306928
Sut i gymysgu lliwiau dodrefn ystafell wely yn well?

Sut i gymysgu lliwiau dodrefn ystafell wely yn well?

Dec 26, 2018

Yr ystafell wely yw man lle mae pobl yn gorffwys a chwsg, a dylid awyr gyfan hamddenol ac yn gartrefol. Felly mae'r dewis lliw ystafell wely yn y ffocws o gysur. Ymhlith y mannau ystafell wely, mae ardal lliw cyfran fawr: y wal ystafell wely, y llawr, y brig, ac addurniadau diweddarach, megis ffenestr lliain, dillad gwely, ac ati.


Yn yr ystafell wely, yn lliw y wal, yr wyneb uchaf a'r ddaear bôn Sefydlog, felly mae angen ystyried yn ofalus wrth ddewis. Yn gyntaf, dylid lliw cynlluniau mawr hyn mewn cytgord gyda'r lliw gyffredinol yr ystafell, ac ni ddylai fod yn rhy sydyn. Wrth gwrs, cyn y dewis, gall y perchennog yn gyntaf ddeall gynghorion rhai lliwiau.


Ar ôl penderfynu ar y lliw penodol, dylai dewis lliw ategolion llenni a chwrlidau fel lliwiau deinamig gyffredinol yn canolbwyntio ar gysondeb y cyfan. Wrth gwrs, dylid barnu lliw ystafell wely deinamig hefyd fel lliw prif mawr. Wedyn wneud addasiadau rhwng lliwiau rhannol.


Paru lliwiau yr ystafell wely fydd yn newid gyda newid yr amser, y tymor a'r duedd. Bydd tymhorau gwahanol yn dod â gwahanol deimladau i bobl. Yn ogystal, yn seiliedig ar y lliwiau yr ystafell wely, dylid lliw prif lliw ystafell wely a'r lliwiau cyfatebol penderfynu yn ôl oedran, anian, dewisiadau a lefel ddiwylliannol y defnyddiwr ystafell wely.