sales@roomgemfurniture.com +08613172306928
Beth yw Oak Wood ar gyfer dodrefn a ddefnyddir

Beth yw Oak Wood ar gyfer dodrefn a ddefnyddir

Mar 09, 2019

Gwneir dodrefn derw o ddeunydd derw. Mae'n fath o ddodrefn pren solet. Mae'n dodrefn poblogaidd yn y farchnad dodrefn. Gwneir dodrefn derw o dderw fel deunydd crai a'i fireinio gan dechnoleg gwaith coed modern. Mae ansawdd dodrefn derw yn naturiol ac yn glir, mae pren yn galed ac yn wydn.


Wrth ddewis dodrefn derw, rhaid iddynt ddeall mantais ac anfantais dodrefn derw yn ofalus:


1. Mae gwead derw solet a gwead mynydd naturiol clir yn gwneud y dodrefn yn fwy sefydlog a gwydn. Mae perfformiad prosesu derw yn dda, yn addas ar gyfer dodrefn Ewropeaidd.


2. Gwead derw garw, prosesu hawdd, effaith peintio da, a ddefnyddir yn helaeth fel addurniadau mewnol, dodrefn, llawr a deunyddiau sylfaenol eraill, ansawdd dibynadwy.


3. Mae gwead solet derw yn fanteisiol iddo yn ogystal â'i anfantais; Yn achos technoleg cynhyrchu anaeddfed, mae dodrefn derw yn fwy tueddol o anffurfio a chracio.


Mae 4 dodrefn derw yn hawlio mwy, felly mae rhai busnesau drwg eisiau defnyddio "pren rwber" i ddrysu'r gynulleidfa, mae defnyddwyr yn fwy tebygol o gael eu twyllo heb wybod. Mae gan ROOMGEM 100% yn adnabod y derw / rwber ac yn darparu'r union angen sydd gan y cleient.


5. Mae dodrefn derw hefyd yn fath o ddodrefn pren. Yn y broses o ddefnyddio, mae cynnal a chadw hefyd yn bwysig iawn. Gyda gwaith cynnal a chadw priodol, nid yw set o ddodrefn a ddefnyddiwyd ers degawdau yn broblem.