sales@roomgemfurniture.com +08613172306928
Sut i Ddewis Sofan sy'n Addas i'ch Calon?

Sut i Ddewis Sofan sy'n Addas i'ch Calon?

Dec 26, 2018

Pwynt allweddol 1: Cysurus

Prynwch unrhyw soffa a cheisiwch eistedd. Pan fyddwch chi'n eistedd, dylech ddeall y meddalwedd a'r addasrwydd. Byddwch yn rhy feddal a byddwch yn wyliadwrus. Efallai na fydd soffa sy'n rhy feddal yn broblem o ansawdd, ond pan fyddwch yn eistedd i lawr, bydd "teimlo'n syrthio" a bydd pobl yn dod yn "tatws soffa". Efallai y bydd rhai o'r ffrindiau sy'n mynychu cyfarfodydd yn aml yn sylwi bod rhai pobl yn cael eu gweld yn cysgu ar soffa feddal, yn aml mewn rhai cynadleddau mawr, er bod cynnwys y cyfarfod yn bwysig iawn.


Mae pobl Tsieineaidd yn rhoi sylw i sefyll, eistedd a gwneud pethau. Mae'r orsaf fel y'i gelwir fel pinwydd, yn eistedd fel cloc. Wrth gwrs, ni all pobl gyffredin gymharu â Shaolin, ond mae cam sy'n golygu bod pobl yn cynnal cyflwr da. Rwy'n credu unrhyw un. A fydd gennych rywfaint o brofiad. Felly, wrth brynu soffa, dylech ystyried cysur pan geisiwch eistedd, ond peidiwch ag anghofio atgoffa eich hun bod yn rhaid i chi fod yn gyfforddus, mae'ch corff yn rhy gyfforddus, ac efallai y cewch eich tynnu sylw. A'r math hwnnw o wely soffa feddal, mae'n rhaid i chi dalu mwy o sylw.


Pwynt allweddol 2: Ymdeimlad cryf o ddyluniad

Yn y farchnad ddodrefn bresennol yn Shanghai, fel defnyddwyr, rydym yn tueddu i roi sylw i rai o'r pethau mwy ymarferol i ni, y brand soffa (yr ystyriaeth gyntaf yw a yw'r soffas a brynwyd ymysg y deg brand uchaf o soffas) a'r deunydd Mae soffa ffabrig neu soffa pren solet ar gyfer y soffa. Yma, yr wyf am ddweud wrthych, pan fyddwch chi'n prynu soffa, dylech chi wybod hefyd am ddyluniad y soffa. Mae gennych bob rheswm i ofyn i'r soffa neu ddodrefn eraill gael lefel weddol eithaf uchel. Gellir adlewyrchu'r gofyniad dylunio hwn a yw'r swyddogaeth yn cydymffurfio â mecaneg y corff dynol, ac a yw dyluniad y strwythur soffa yn cynnwys llawer iawn o gynnwys gwyddonol a thechnolegol. Wrth gwrs, adlewyrchir y lefel dylunio mwyaf rhyfeddol yn yr arddull. A yw'r arddull yn bersonol neu'n syml? A yw lliw yn drwm neu'n fywiog neu'n hyd yn oed yn gorliwio? (Gan fod lliw y soffa hefyd yn hanfodol, pan fydd cynllun yr ystafell fyw a lliw yr ystafell fyw hefyd yn liw wal gefndir y soffa) Mae arwyneb lledr y soffa lledr yn adlewyrchu gwead y lledr neu harddwch y gwead?


Pwynt tri: rhowch sylw i fanylion

Mae manylion y soffa, yn ogystal â'r hyn a welwch, fel a oes diffyg, mae'r pwythau'n iawn, mae lled y clustog ynghyd â chyfran eich corff, a yw'n gytûn â'r soffa gyffredinol?